Zapisy na I rok studiów

Od 1 września ruszą zapisy na I roku studiów w Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii im. o. Honoriusza Kowalczyka OP.

Słuchaczom I roku Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii proponuje zajęcia z wprowadzenia do teologii, teorii poznania, metafizyki, wstępu do Pisma Świętego, Ewangelii synoptycznych, duchowości, antropologii filozoficznej i teologicznej, teologii dogmatycznej oraz psychologii.

Zajęcia w Studium trwają od października do maja i odbywają się w soboty – 15 razy w roku akademickim – przy ul. Kościuszki 99 w Poznaniu, w godz. 9:30 – 16:30.

Czesne za tegoroczny cykl wykładów wynosi 700 zł (opłatę można rozłożyć na dwie raty po 350 zł za semestr).

Opłaty należy wpłacać na rachunek:

Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii
ul. Kościuszki 99
61-716 Poznań

ING Bank Śląski SA
56105015201000002277800088

tytuł przelewu: SDFiT/2022/3, imię, nazwisko