„Stanowisko dominikanów wobec Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny” – sesja naukowa na zakończenie roku szkolnego 2023/24

Wydział Teologiczny UAM, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii im. Honoriusza Kowalczyka OP zapraszają na otwartą konferencję naukową pt. „Stanowisko dominikanów wobec Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”, która odbędzie się 25 maja (tj. w sobotę). W ramach sesji, która zacznie się o godzinie 9:00 w sali o. Jana Góry, wysłuchamy aż pięciu krótkich wykładów:

  • Stanowisko św. Tomasza z Akwinu wobec Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP; 
  • Stanowisko kapituł generalnych braci dominikanów wobec nauczania św. Tomasza z Akwinu – ks. prof. UAM dr hab. Tomasz Nawracała;
  • Prawda o poczęciu Najświętszej Maryi Panny w kazaniach dominikanina Peregryna z Opola na tle wybranych średniowiecznych zabytków kaznodziejstwa polskiego – ks. prof. UAM dr hab. Paweł Kiejkowski;
  • Stanowisko wybranych angielskich dominikanów wobec Niepokalanego Poczęcia Maryi od XIII do XVI wieku – dr Paweł Beyga;
  • Metody dyskursu dogmatycznego w sporze o Niepokalane Poczęcie NMP na przykładzie niemieckich teologów dominikańskich od XIII do XVI wieku – ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek.

Sesja potrwa do godz. 11:30. Moderatorem sesji będzie o. dr Norbert A. Lis OP.

Po sesji zapraszamy także do udziału w Eucharystii o godzinie 12:00. Natomiast o 14:00, czyli po przerwie obiadowej, spotkamy się już tylko ze studentami, aby podsumować miniony rok i wręczyć dyplomy nowym absolwentom.
I na koniec ostatni punkt tego dnia – planowy wykład z sakramentologii dla naszych studentów.